ÇALIŞMA SAYFALARI

   

Şifreli Eş Anlamlı Kelimeler

Aynı varlığı, kavramı veya durumu ifade eden, yazılışları ve söylenişleri farklı anlamları aynı olan sözcükler, eş anlamlı sözcüklerdir. Eş anlamlı

  

Sözlük Sıralaması Çalışması

Türkçede kelimeleri alfabetik sıraya dizmek demek, sözcüklerin sözlükteki sıralarına göre sıralanması anlamına gelmektedir. Alfabedeki her harfin yeri ve sırası bellidir.

  

Anlamlı Cümle Kurma Etkinlikleri

Anlamlı Cümle Kurma Etkinlikleri için okumaya devam edin. Anlamlı cümle: Kelimelerini ard arda gelerek bir hissi, bir fikri, yapılmak istenen

atasözleri
  

Şifreli Atasözleri

Ataların, uzun denemelere, gözlemlere dayanan yargılarını genel kural, bilgece düşünce ya da öğüt olarak veren ve kalıplaşmış bir biçimi olan,

 

Sayı Öğretimine Yönelik Çalışmalar

Sayı öğretimine yönelik çalışmaların kapsamı genel olarak şu şekilde, 1. Rakamları okur ve yazar. 2. Nesne sayısı 20’ye kadar (20

   

Çarpım Tablosu Saatleri ve Ritmik Sayma

Matematik dersi öğretim programlarına bakıldığında; temel matematik konusunun içeriğinde, sayma ve sayı kavramına ilişkin becerilerin hemen ardından dört işlem becerilerinin

  

Toplama İşlemi ve Verilmeyeni Bulma Çalışması

Toplama, matematikte iki veya daha fazla çokluğun nicel değerlerinin bir arada ifade edilmesidir. Temel matematik işlemlerinden biridir. Artma veya çoğalma anlamı taşır.

  

Eş Sesli (Sesteş) Kelimeler

Eş Sesli (Sesteş) Kelimeler Yazılış ve söylenişleri aynı fakat aralarında anlam ilişkisi olmayan sözcüklere Eş Sesli Sözcükler adı verilir. Eş sesli sözcükler

  

Eş Anlamlı Kelimeler

Aynı varlığı, kavramı veya durumu ifade eden, yazılışları ve söylenişleri farklı, anlamları aynı olan sözcükler, eş anlamlı sözcüklerdir. Eş anlamlı

  

Zıt Anlamlı Kelimeler

Sözcükte anlamın temel konu anlatımlarından biri olan zıt anlamlı kelimeleri bu etkinlikte kolayca anlayabileceksiniz. Görseldeki etkinliği sınıfta materyal olarak kullanabileceğimiz

Sınıf Yönetimi

Çalışma Sayfaları

Öğretmen Ajandası