Şifreli Atasözleri

Ataların, uzun denemelere, gözlemlere dayanan yargılarını genel kural, bilgece düşünce ya da öğüt olarak veren ve kalıplaşmış bir biçimi olan, kamuca benimsenmiş kısa, özlü sözlere atasözü deriz.

Atasözleri kalıplaşmış sözcüklerden oluşur. Bu yüzden atasözünde sözcükler değiştirilemez. Örneğin: damlaya damlaya göl olur yerine, damlaya damlaya deniz olur diyemeyiz. Bununla birlikte sözcüklerin de sıralamasında değişiklik yapamayız. Mesela: göl olur damlaya damlaya şeklinde de yazamayız. Atasözlerinin hepsi tamamlanmış bir yargı bildirir. Bu nedenle atasözleri cümle değeri taşır.

 Atasözlerinin birçoğunda mecazlı bir söyleyiş vardır. Örneğin: terzi kendi söküğünü dikemez. Atasözünde olduğu gibi, insanların başkası için yaptığı hizmetleri kendisi için yapamadığını ifade etmektedir.

Atasözlerinin bazıları yakın anlamlıdır. Örneğin: Körle yatan şaşı kalkar. Üzüm üzüme baka baka kararır. Mum dibine ışık vermez. Terzi kendi söküğünü dikemez. Atasözlerine baktığımızda birbirine yakın anlamları içermektedir.

Atasözleri tüm zamanlar için geçerlidir.

Topluma öğüt vermeyi amaçlar. Örneğin: Sürüden ayrılan kuzuyu kurt kapar.

Atasözleri bir toplumun duygu, düşünce, inanç ve kültür yapısını da yansıtır.

Atasözleri kim tarafından ne zaman söylendiği bilinmediğinden anonimdir. Bu sözler topluma mal olmuş ,toplum tarafından benimsenmiş ve yüzyılların düşünce ve mantık isteminden geçerek günümüze ulaşmış kısa ve özlü sözlerdir. Atasözleri, bir düşünce açıklanırken veya savunulurken tanık olarak da gösterilir.

Atasözleri, halkın yalnızca ortak duygu ve düşüncelerini değil ortak dil zevkini de yansıtır.

Bazı atasözleri:

Ağlarsa anam ağlar, kalanı yalan ağlar.

 Gönül sırça bir köşktür, kırılırsa yapılmaz.

Taşıma su ile değirmen dönmez. 

Korkunun acele faydası yoktur.

Sirkesini sarımsağını sayan paçayı yiyemez.

Bol bol yiyen bel bel bakar.

Kurunun yanında yaş da yanar.

Hazıra dağ dayanmaz

Kedi uzanamadığı ciğere murdar der.

Dağ ne kadar yüce olsa da üstünden yol aşar.

Darı  unundan baklava, incir ağacından oklava olmaz.

Horozu çok olan köyün sabahı geç olur.

Koyunun bulunmadığı yerde keçiye Abdurrahman Çelebi derler.

Çalışmayı indirmek için buraya tıklayınız.

Eş anlamlı kelimeler pano çalışması için tıklayın!

Zıt anlamlı kelimeler çalışması ise şurada!

Şifreli Atasözleri” için bir yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir