Toplama İşlemi ve Verilmeyeni Bulma Çalışması

Toplama, matematikte iki veya daha fazla çokluğun nicel değerlerinin bir arada ifade edilmesidir. Temel matematik işlemlerinden biridir. Artma veya çoğalma anlamı taşır. Toplama işlemi, işlemi yaparken birinci toplanan ikinci toplanan ve toplamdan oluşan, temel toplama işlemi yöntemi üzerine kurulan bu prensipten yola çıkarak matematiğin temelini oluşturan dört işlem becerisini kazanmada önemli yer oluşturmakta.

İlköğretim matematik programında matematik yeterlilikleri konusunda gerekli olan prensiplere ayrı ayrı doğrudan yer verilmemiş ancak dolaylı yoldan bu prensibin gerekliliği ve öğretilmesi gerektiği vurgulanmıştır.

Matematiksel kavramlar ve sistemlerin anlaşılması ve arasında ilişkiler kurulabilmesi; problem çözümlerinin probleme uygunluğunu ve akla yakınlığını kontrol etme ve yorumlama ve değişik problemleri çözmek için farklı problem çözme stratejileri kullanabilme; matematiksel örüntü ve ilişkileri analiz edebilme; mantığa dayalı çıkarımlarda bulunabilme ve bir matematiksel durumu analiz ederken örüntü ve ilişkileri kullanabilme gibi ayrıntılı tanımlamalar içeren akıl yürütme becerisinin geliştirilmesi gibi genel ve alt konu alanı ile ilgili amaçlar araştırmacı tarafından fark edilmiş ve bu durum konuya ilgi çekilmesi gerekliliğini ortaya çıkarmıştır.

İlgili açıklamadan yola çıkarak öğrencilerin birçok kazanımı kazanmasını sağlayacak hem de öğrencilere farlı düşünme becerisi kazandıracak etkinlikleri ilkokul seviyesindeki tüm öğrencilere uygulayabilirsiniz.

İsterseniz ilgili çalışmayı yaptıktan sonra toplamı verilen veya toplananı verilemeyen sayıları bulma etkinlik sayfalarını makasla kesebilirsiniz. Karelerin bulunduğu sayı kümelerini bir araya getirerek, her sayı karesinden  farklı bir toplam değeri verilerek , belirlenen süre içerisinde en çok toplananı bulan öğrenci oyunu kazanır kuralı ile oyunlaştırarak öğrenmeyi daha eğlenceli hale getirebilirsiniz.

Toplama işleminde verilmeyen toplananı bulma, toplananların yer değiştirmesi ile sonucun değişmeyeceği, toplamı 10 olan veya toplamı 20 olan iki sayıyı zihinden toplar kazanımlarını kazandırmak için çalışma sayfalarını dijifiks veya pvc pres kaplama yaparak tüm sınıfa veya birçok sınıfa değişik zamanlarda uygulayabilirsiniz.

Toplama işlemi ,zihinden toplama işlemi konularını  anlattıktan sonra evde ödevlendirme sayfası olarak öğrencilere bu sayfaları verebilirsiniz.

10 sayfalık ücretsiz çalışmayı indirmek için tıklayın!

Toplama İşlemi ve Verilmeyeni Bulma Çalışması” için bir yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir