Kendi Scamper Sorularınızı Hazırlayın

Scamper soruları hazırlamak, hazırlama mantığını anladığınızda gayet basit ve etkili bir farklı düşündürme etkinliğidir.

Scamper nedir?

SCAMPER zihinsel kalıplarımızın ötesinde hareket etmemizi sağlar. Çocuklara düşüncelerini değiştirmeleri ya da birleştirmeleri konusunda adım attırarak yaratıcı düşünmelerini sağlar. Michalko´ya göre SCAMPER´ın felsefesi şudur: Her fikir varolan başka bir fikirden doğar SCAMPER okul öncesinden başlayarak her düzeyde eğlenceli bir şekilde uygulanabilir. SCAMPER tek bir nesneye yöneltilen düşünme yöntemi serisidir. Bunun için tek bir nesne seçilir ve beyin fırtınası yoluyla bu nesne değiştirilip geliştirilir. Bunun dışında öykü, masal ya da şiirlerde kullanılabilir. Bunu yapmak için çocuğa sorular sorulur. Sorular çocuğun daha önce alışık olmadığı bir şekilde onun düşünmesini sağlar. Bu sorular bir anlamda farklı düşünme becerilerini kazandırmaya yönelik itici bir güçtür. Çocukların düşüncelerini geliştirip onların keşif yapmasını cesaretlendirir. Bu sorular çocukların yaratıcılıklarını ve kendi görüşlerini geliştirmeleri için gereksinimlerine uygun pratik yapma olanağı yaratır. Ayrıca esnek düşünmeyi ve kalıpları yıkmayı öğretir.

S: Substitude (Yer değiştirme)

C: Combine (Birleştirme)

A: Adapt (Uyarlama)

M: Modify, Minify, Magnify (Değiştirme, küçültme, büyütme)

P: Put to other uses ( Başka amaçlarla kullanma)

E: Eliminate (Yok etme, çıkarma)

R: Reverse, Rearrange (Tersine çevirme ya da yeniden düzenleme)

SCAMPER öğretimsel bir teknik olarak, kelimeyi oluşturan yedi kelimenin ilk harflerinin birleştirilmesi ile oluşturulmuş, kelimenin sözlük anlamı ile de uyumlu bir akrostiştir.

SCAMPER Tekniği’ ni uygularken şemsiyeyi örnek nesne olarak gösterir ve bu örnek üzerinden tekniğin bütün adımlarını planlarsak, aşağıdaki gibi örnek bir çalışma şeması ortaya çıkacaktır.

Scamper sorusu üretme örnekleri

1.Yer Değiştirme (substitude )

Şemsiyenin yerine ne kullanabiliriz ?

2. Birleştirme (Combine)

Şemsiyeyi başka hangi nesneyle birleştirebiliriz?

Şemsiyeyi …………………… nesnesi le birleştirebilir miyiz?

3. Uyarlama (Adapt)

Şemsiye hiç icat edilmemiş olsaydı onun yerine hangi nesneyi kullanırdık ?

4. Değiştirme, Küçültme, Büyütme (Modify, Minify, Magnify)

Şemsiye daha ağır ( hafif , küçük ) olsaydı nasıl olurdu ?

5.Başka Amaçlarla Kullanma (Put to other uses)

Şemsiye bizi yağmurda ıslanmaktan koruyor. Peki şemsiyeyi başka hangi amaçlarla kullanabilir?

6. Yok Etme, Çıkarma (Eliminate)

Şemsiyenin hangi parçasını çıkartabiliriz ?

7. Tersine Çevirme ya da Yeniden Düzenleme (Reverse, Rearrange)

Şemsiyeyi sen tasarlasaydın nasıl bir tasarım yapardın ? Gibi sorular sorulabilir.

Aşağıdan dosyaları indirerek anahtarlık şeklinde hazırladığımız scamper sorularına ulaşabilirsiniz.

Ayrıca isme özel kitap ayıraçlarımızı inceleyip indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Kendi Scamper Sorularınızı Hazırlayın” için 4 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir