Çoklu Zeka Posterleri

Çoklu zekâ kuramı: Harvard üniversitesi’nde bilimsel çalışmalar yapan Amerikan psikolog Howard Gardner tarafından öne sürülen bir yaklaşımdır. Bu yaklaşıma göre insan zekâsı 8 alt kategoriye ayrılmış ve 9. alt kategori üzerine de araştırmalar başlamıştır. Mevcut 8 alt kategori, insanın sahip olduğu zekâsını hangi alanlarda daha etkin kullanabildiğini gösteren –veya sınıflandıran- zekâ türlerinden oluşmaktadır. Gardner çoklu zekâ kuramına göre her insanın özel yetenek alanları ve zekâsını kendine özgü kullanma biçimi vardır.

Çoklu zekâ kuramı, zekânın tek olduğunu ama kendi içinde sınıflara ayrıldığını (zekâ çeşitleri olduğunu) ifade eder. Bununla birlikte her zekâ çeşidinin dinamik olup geliştirilebilir olduğunu belirtir. 

Çoklu Zekâ Türleri

1) Uzamsal Zekâ

2) Kinestetik Zekâ

3) Müziksel Zekâ

4) Sözel Zekâ

5) İçsel Zekâ

6) Sosyal Zekâ

7) Matematiksel Zekâ

8) Doğasal Zekâ

9) Varoluşsal Zekâ4

Hazırlanmış olan çalışmanın Türkçe çevirisini aşağıdan indirebilirsiniz.

Kendi scamper sorularınızı hazırlamak için ise şuraya göz atabilirsiniz.

Çoklu Zeka Posterleri” için bir yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir