Etkin Sınıf Yönetimi

Sınıf yönetimi şu an öğretmen olanların öğrencilik zamanlarında öğretmen merkezli idi. Şimdi ise öğrenci merkezli bir eğitim benimsenmiş durumda, peki öğrencinin merkeze alındığı sistemde etkin sınıf yönetimi nasıl olur? Etkin sınıf yönetimi nasıl olmalıdır?

Bu yazıda akademik dilden ziyade deneyimlerime dayalı şekilde, gözlemlediğim ve uygulamaya çalıştığım etkin sınıf yönetimi ip uçlarına yer vermek istiyorum.

Ama öncesinde genel bir hat çizmek adına bazı kavramlara yer vereyim istiyorum. Bunlar 21. yüzyıl insanını yetiştirecek yetkinlerden bazıları aslında hepsi tek tek birer yazı konusu, yazıları ekledikçe buradan link vereceğim;

Etkili iletişim becerileri,

Motivasyonu arttırma,

Öz yeterlik ve İçsel kontrolü geliştirme,

Öğretimin verimliliğini yükseltme.

Peki bu becerileri kazandırmak için bir yol haritamız var mı?

Öğretmen olarak, sınıf yönetimi konusunda yeni bilgi ve becerilere karşı tavrımız nasıl, yeniliğe açık mıyız?

Etkin sınıf yönetimi, sınıf yönetimi ve disiplin nedir?

SINIF YÖNETİMİ VE DİSİPLİN


Sınıf yönetimi ve disiplin kavramları çoğunlukla
karıştırılmakta ve eş anlamlı olarak algılanmaktadır.

Sınıf yönetimi, üretken bir öğrenme ortamının yaratılmasına katkıda bulunan öğretim stratejileri ve sınıf ortamının düzenlenmesi ile
ilgili tüm öğelerin bir kombinasyonudur. Sınıf içi
normları, okul ve sınıf kurallarını, öğrenci
davranışlarına yönelik öğretmen tepkilerini ve
öğrenmeyi arttırıcı sınıf atmosferinin yaratılmasını
sağlayan öğretim durumlarını içerir.

Disiplin ise, öğrenme ortamının düzenini bozucu ve
öğrenme yaşantısını engelleyici öğrenci davranışlarına
ilişkin öğretmen tepkilerini içermektedir.

İzin almadan konuşma ya da sıradan ayrılma, ders anında düzeni
bozucu biçimde sesler çıkarma, arkadaşlarına zarar verme, dikkati dağıtma, öğretmene saygısızca karşılık verme vb. davranışlarla ilgilidir.

ETKİLİ SINIF YÖNETİMİ NEDEN
ÖNEMLİDİR?

Öğrencilerin öğrenmeye ayrılmış olan süreyi verimli biçimde değerlendirmeleri, öğrencilerin akademik başarısı ve öğrenme motivasyonları açısından önemlidir.

Etkili sınıf yönetimi öğrencilerde sorumluluk
bilincinin
gelişmesi ve davranışlarını kontrol becerisi
kazanmaları açısından da önemlidir.

ETKİLİ SINIF YÖNETİMİ İÇİN ATILACAK ADIMLAR

İçsel kontrolü öğretme

Çocuklara farkındalık kazandırmayı çok önemsiyorum, çünkü çoğu çocuk bir zorbalık yaparken, kuralları çiğnerken yada kendisine zarar verebilecek bir davranışta bulunurken, ya sorgulamadan bir liderin peşinden gidiyor yada empatiden çok uzaklaşıyor. Çocuk kendine odaklanırsa davranışlarını ve sonuçlarını okuyabilecektir.

Bireyler arası farklılıklara saygılı olma

Bu aslında yukardaki madde ile çok bağlantılı, günümüzde çocuklar linç kültürünün etkisi altında, birini aşağılamak kendini yükseltmek gibi algılanıyor.

Öğrencilerle sağlam bir ilişki içinde olma

Güven, vefa, dürüstlük ve sağlıklı iletişimle gelen diğer erdemler bunun içine alınabilir.

Dikkat çekmeye ve görevden kaçınmaya yönelik davranışları engelleme, engellenemedi ise de tutarlı tepki verme

Öğretmen olarak çocukları okumalıyız, karakterleri hakkında başkalarının söylediklerinden etkilenmeyen fikirlerimiz olmalı. Bu, etiketleme için değil davranış stratejisi belirlemek için gerekli, biz o çocuğa gerçekten bakarsak, öğretmenlik sezilerimiz bizi yönlendirecektir.

Yararlanılan Kaynaklar ve İleri okumalar

Dr. Işık GÜRŞİMŞEK ‘in makalesi


Etkin Sınıf Yönetimi” için 3 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir